Mijnbouw effecten

Dit tabblad geeft informatie betreffende de gevolgen van gaswinning en in het bijzonder bodemtrillingen en bodembeweging. Onder andere zijn hier de onderzoeken naar geïnduceerde seismiciteit (met name in het Groningen gasveld) en bodemdaling te vinden. Dit betreft verder geodetische meetregisters, GPS metingen en informatie over de industrieleidraad en de technische commissie bodembeweging.