Ter inzage legging winningsplan Westerveld

Ter inzage legging winningsplan Westerveld

Van maandag 8 mei tot en met maandag 19 juni 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Westerveld ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat nadere informatie over de procedure.

Algemeen


Adviezen omtrent winningsplan Westerveld