Ter inzage legging Ganzebos fase II

Van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de zoutwinning Ganzebos fase 2 ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat nadere informatie over de procedure.

Uw zienswijze indienen?
U kunt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken
Inspraakpunt Winningsplan Ganzebos Fase 2
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
 

Algemeen
 
 
Adviezen


Bijlages bij Winninsplan Ganzebos fase II