Zout overzicht

Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van steenzout gedurende 2015 staan in onderstaande tabellen vermeld. Daarnaast wordt een jaaroverzicht gegeven van de boringen ten behoeve van de zoutwinning en van de maandelijkse zoutproductie. Ten slotte wordt een overzicht van de jaarproductie sinds 2003 getoond.

In 2015 liep nog één opsporingsaanvraag uit een eerder jaar. Verder is er één vergunning voor de winning van steenzout vervallen.

Per 1 januari 2016 waren er zestien winningsvergunningen en geen opsporingsvergunningen van kracht. Een complete lijst van winningsvergunningen is te vinden in overzichten 6. De vergunningsgebieden bevinden zich om geologische redenen in het noorden en oosten van het land; daar bevinden zich de zoutafzettingen van Zechstein en Trias.

Veranderingen 2015 opsporingsvergunningen, onshore

Vervallen

Vergunninghouder Vergunning In werking km2

Akzo Nobel Salt B.V.

Zuidoost-Twente

27-04-2015

30

 

Veranderingen 2015 winnigsvergunninge, onshore

Aangevraagd

Vergunning

Publicatie

Datum

Sluitingstermijn

Aanvrager(s)

Barradeel-Oost *

Staatscourant 249

19-12-2007

24-03-2008

Frisia

* Lopende aanvraag, al eerder gepubliceerd in Jaarverslag

 

Steenzoutproductie, 2015 (in 1000 Ton)

Winning

Operator

totaal

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Adolf van Nassau

AKZO

1.380

121

105

116

111

119

113

124

115

85

125

122

121

Adolf van Nassau*

AKZO

1.508

105

103

103

135

149

117

143

128

115

136

133

142

Barradeel

Frisia

172

0

0

4

11

3

8

20

29

19

23

30

26

Barradeel II

Frisia

640

65

59

58

44

13

54

61

63

67

63

56

46

Twenthe-Rijn

AKZO

1.402

144

119

136

112

125

111

117

117

87

95

120

119

Twenthe-Rijn Helmerzijde

AKZO

349

16

14

28

30

37

31

38

37

30

26

33

29

Twenthe-Rijn**

AKZO

1024

75

78

89

78

89

79

95

107

78

79

86

92

Veendam

Nedmag

268

21

23

26

11

23

28

23

27

21

20

20

25

 

Totaal

6.743 548 501 >561 532 556 532 621 621 503 567 601 600

* Uitbreiding Adolf van Nassau
**Uitbreiding Twenthe-Rijn