Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard voor een goed bestuur van olie, gas en minerale delfstoffen. Dit initiatief moet bijdragen aan meer transparantie in de delfstoffensector. Tot op heden zijn 56 landen aangesloten bij het EITI. Van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen, tot Afghanistan, Honduras, Nigeria en Nederland.
 
Een multi-stakeholdergroep (de NL-EITI MSG) implementeert het EITI in Nederland. De NL-EITI MSG bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, olie- en gasbedrijven en maatschappelijke organisaties. 
 
De NL-EITI MSG publiceerde de afgelopen twee jaar EITI-rapporten voor het fiscale boekjaar 2017 en 2018. Deze rapporten richten zich op de delfstoffenindustrie (de olie, gas en zoutindustrie) en geven antwoord op vragen als: Welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Hoe zit het met de openbaarheid van contracten?
 
Vanaf heden biedt het NL-EITI haar geactualiseerde informatie aan via een website. Hierop worden de door een externe accountant gecontroleerde financiële gegevens aangeboden in een apart rapport en zijn deze via het dataportaal op deze website te raadplegen. 
 
Met de informatie van het NL-EITI beoogt Nederland de transparantie over het proces en de baten van de delfstoffenwinning in Nederland te vergroten en met deze feitelijke informatie een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over de betekenis van de delfstoffenindustrie voor de Nederlandse samenleving. Hierbij geeft het NL-EITI ook informatie over de rol van gas in de energietransitie en duurzame alternatieven, zoals Co2-opslag, waterstof en windenergie. 
 
Alle informatie die door de NL-EITI MSG beschikbaar wordt gesteld is te vinden op de NL-EITI website.
 

EITI-rapporten: