Fallow gebieden offshore

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De uitvoering van het convenant is opgedeeld in vijf fasen met de volgende belangrijke data en termijnen:

Fase 1:   Bekendmaking voorlopige classificatie
Fase 2: Na 6 maanden Vaststelling definitieve classificatie
Fase 3: Na 9 maanden Termijn indienen activiteitenplan door hoofdvergunninghouder
Fase 4: Na 3 maanden Termijn indienen activiteitenplan door uitvoerder en/of medevergunninghouders
Fase 5: Na 3 maanden Indienen activiteitenplan door derden


De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.


Definitieve classificatie fallow-gebieden offshore

Offshore  
Vergunning Uitvoerder
B10c & B13a Petrogas E&P Netherlands B.V.
D15a en D18a Neptune Energy Netherlands B.V.
E18a en F16a & F16b Wintershall Noordzee B.V.
F02a en F03c Dana Petroleum Netherlands B.V.
F17a-diep Wintershall Noordzee B.V.
F17c en L02 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
K06a, K06b, L07a, L07b & L07c TotalEnergies EP Nederland B.V.
K07 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
K08 & K11a Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
K09a & K09b en K09c & K09d Neptune Energy Netherlands B.V.
K12a Neptune Energy Netherlands B.V.
K14a Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
K17a en K18a Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
L05b en L05c  Wintershall Noordzee B.V.
L06a en L06b Wintershall Noordzee B.V.
L08a & L08c en L08b, L08d & L08e Wintershall Noordzee B.V.
L09 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
L10 & L11a Neptune Energy Netherlands B.V.
L13 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
P15a, P15b, P15d, P15e & P15f en P15c, P15g, P15h, P15i & P15j TAQA Offshore B.V.
P18a en P18c TAQA Offshore B.V.
P18b, P18d, S03a, T01 en Q16c-diep ONE-Dyas B.V.
Q01c-diep Wintershall Noordzee B.V.
Q02c Petrogas E&P Netherlands B.V.
Q07 & Q10a Kistos NL2 B.V.