Geothermie vergunningen

Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (artikel 6 van de Mijnbouwwet). Tevens is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning nodig (zie voor meer informatie ook Geothermie.nl).

Aan het verlenen van een vergunning voor de opsporing van aardwarmte zijn geen kosten verbonden. Dit geldt ook voor de vergunning voor het winnen van aardwarmte; weliswaar kent de Mijnbouwwet de mogelijkheid om een afdracht te verbinden aan de winning van aardwarmte, maar van deze mogelijkheid wordt door de Minister geen gebruik gemaakt, omdat het beleid gericht is op het bevorderen van het gebruik van aardwarmte (in het kader van het klimaatbeleid). Ook voor andere besluiten van de Minister van Economische Zaken op het gebied van opsporing en winning van aardwarmte op basis van de Mijnbouwwet worden geen afdrachten (of leges) gevraagd.

Een praktische toelichting (Engelstalig) over de procedure voor het aanvragen van een vergunning is door het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. Daarnaast heeft TNO-AGE een document opgesteld dat de overwegingen weergeeft die gehanteerd worden door TNO-AGE bij de advisering voor de begrenzing van een geothermie winningsvergunning.

Voor meer informatie omtrent de regelgeving van vergunningen verwijzen we u naar de desbetreffende pagina op NLOG. Verder kunt u hier de procedure bekijken voor het aanvragen voor een vergunning. In het stappenplan kunt u ook een klein overzicht vinden.

Publicatie aangevraagde opsporingsvergunningen
De publicaties van aanvragen voor een opsporingsverguning kunnen worden ingezien via de website overheid.nl.
Vul in bij 'Zoek in' de tekst 'aardwarmte' en markeer 'Alleen in de titel'.

Overzicht vergunningen
 

Jaar Document Poster
Nu Selectiescherm  Interactieve kaart
Meest recent

2013 (per 01-01-'14)
2012 (per 01-01-'13)
2011 (per 01-01-'12)


De kaarten zijn ook te downloaden als WMS service voor ArcGIS of kmz file voor Google Earth.