Groningen gasveld

Bekijk de documenten nu in de nieuwe Kennisbank

Documenten zijn nu te vinden in de nieuwe Kennisbank.

Documenten winningsplan Groningen veld
In het kader van de winningsplanprocedure van het Groningen veld heeft TNO de volgende rapporten en aanbiedingsbrieven opgeleverd. Gesorteerd op datum:

2019


2018

2017

2016

Rechts:
Een film van de drukgolf door het Groningen gasveld op een diepte van circa 3 kilometer onder maaiveld. Let op de datum. De gemiddelde drukdaling in de 12 weken voorafgaand aan deze datum is weergegeven in blauw. Rood betekent een grotere drukdaling dan dit gemiddelde op de gegeven datum (zie onderaan voor vergelijking). De witte vierkantjes zijn bevingen in of nabij het gasveld op een diepte van circa 3 kilometer onder maaiveld. Ze verschijnen op de datum van de beving en vervagen langzaam in de tijd.

Links:
Het bovenste figuur laat het drukverloop in de tijd zien en wel in het midden van het Groningen gasveld in het Loppersum gebied in een punt op een diepte van circa 3 kilometer onder maaiveld. De tijd is gegeven in aantal weken na de start van de film.

In het middelste figuur wordt het drukverschil in de tijd op hetzelfde punt vergeleken met de gemiddelde druk in de periode daarvoor(zie onderaan). Dit is hetzelfde als wat er in het rechterfiguur te zien is.

Het onderste figuur laat de bevingen in de tijd zien, uitgezet tegen de energie van de beving (het vrijgekomen moment).

Voor de liefhebber de vergelijking, waarmee het drukverschil is berekend:

Hierbij is Pi de druk op tijd ti, ΔP is het drukverschil en M is de duur van het voortschrijdend gemiddelde (12 weken dus M=11).

 

December 2015

 

Deze film laat de aardbevingsdichtheid zien in het Groningen veld in stappen van een maand vanaf 2003. (Legenda bij de film) De tekst in de film geeft de periode aan waarover de aardbevingsdichtheid is berekend. De aardbevingsdichtheid is bepaald met behulp van een standaard Geo-Informatie Systeem (GIS) applicatie (zg. Kernel Dichtheid met een straal van 5 km) met een celgrootte van 50 m. De film laat een toename in de aardbevingsdichtheid zien vanaf 2003 tot aan januari 2014 (in de film: JAN 2014 = aardbevingsdichtheid van januari 2013 tot januari 2014). Na januari 2014 neemt de aardbevingsdichtheid over het algemeen af (voor verdere toelichting zie het rapport).


Juni 2015

Januari 2015

Maart 2014


December 2013


Recente artikelen en conferentiebijdragen met betrekking tot geïnduceerde seismiciteit Groningen

2014-2016

 • Fokker, P.A., van Thienen-Visser, K., Inversion of double-difference measurements from optical levelling for the Groningen gas field, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 49: 1-9, 2016.
 • Van Thienen-Visser, K., Pruiksma, J. P., Breunese, J.N., Compaction and subsidence of the Groningen gas field in the Netherlands, doi: 10.5194/PHIAS 372-367-2015.
 • Fokker, P.A., van Thienen-Visser, K., Inversion of double-difference measurements from optical levelling for the Groningen gas field, doi: 10.5194/PHAIS- 372-375-2015, doi:10.5194.
 • Van Thienen-Visser, K., Breunese, J.N., Induced seismicity of the Groningen gas field: History and recent developments, The Leading Edge 43(6):664-671, 2015.
 • Wees, J.D., Buijze, L., van Thienen-Visser, K., Fokker, P.A., Geomechanics response and induced seismicity during gas field depletion in the Netherlands, Geothermics 52: 206-219, 2014.
 • Pruiksma, J.P., Breunese, J.N., van Thienen-Visser, K., de Waal., H., Isotach formulation of the rate type compaction model for sandstone, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 78:127-132, 2015.
 • De Waal., H., van Thienen-Visser, K., Pruiksma, J.P., Rate type isotach compaction of consolidated sandstone, ARMA 15-436, 2015.
 • Fokker, P.A., van Thienen-Visser, K. On the use of double differences in Inversion of surface movement measurements, ARMA 15-096, 2015.
 • Steenbergen, R.D.J.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M, Reliability based assessment of buildings under earthquakes due to gas extraction, Heron 2014 2/3.
 • Steenbergen, R.D.J.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M., Scholten, N., Veiligheidsfilosofie bij aardbevingsbelasting, Veiligheid en rekenwaarden belastingen en sterkte bij aardbevingen, Cement 01/2015.
 • Scholten, N.P.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M., Steenbergen, R.D.J.M., Gas extraction and necessary earthquake regulations, Cobra 2015.


Links naar websites met meer informatie over Groningen veld en de geïnduceerde bevingen
Informatie omtrent de registratie van geïnduceerde bevingen is te vinden op de website van het KNMI. Op het namplatform kan de meest recente informatie over het Groningen veld, zoals aangeboden door de operator, worden gevonden. De actiegroep Groninger bodembeweging heeft een eigen portaal opgericht met informatie over het gasveld en de geïnduceerde bevingen. Sinds het begin van 2015 wordt gewerkt aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid en economie te verbeteren. Het Rijk, provincie en gemeenten hebben besloten een Nationaal Coördinator Groningen aan te stellen die ervoor gaat zorgen dat deze operatie goed en snel verloopt. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) betreffende aardbevingsbestendige bouw is te vinden op de website van de NEN.