Middenmeer I & II

 WP Middenmeer I en II
Nieuwsbericht over de publicatie van de ontwerp-instemmingsbesluiten Middenmeer I & II

Ontwerp-instemmingsbesluiten

Middenmeer I

Winningplan en bijbehorende documenten

Adviezen

Middenmeer II

Winningplan en bijbehorende documenten

Adviezen