Fallow gebieden offshore

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De uitvoering van het convenant is opgedeeld in vijf fasen met de volgende belangrijke data en termijnen:

Fase 1:   Bekendmaking voorlopige classificatie
Fase 2: Na 6 maanden Vaststelling definitieve classificatie
Fase 3: Na 9 maanden Termijn indienen activiteitenplan door hoofdvergunninghouder
Fase 4: Na 3 maanden Termijn indienen activiteitenplan door uitvoerder en/of medevergunninghouders
Fase 5: Na 3 maanden Indienen activiteitenplan door derden


De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.

Activiteitenniveau winningsvergunning N07b geactualiseerd

Vergunning Uitvoerder
N07b                                                           Neptune Energy Netherlands B.V.


Definitieve classificatie fallow-gebieden offshore

Offshore  
Vergunning Uitvoerder
A12a, A12d & A15a Petrogas E&P Netherlands
A18a & A18c Petrogas E&P Netherlands
B10c & B13a Petrogas E&P Netherlands
B18a & F03a Spirit Energy Nederland
D12a & D12b Wintershall Noordzee
D15a, D15b & D18a Neptune Energy Nederland
E15a, E18a, F13a, F16a & F16b Wintershall Noordzee
E16a, E17a & E17b Neptune Energy Nederland
F02a & F03c Dana Petroleum Netherlands
F03b Neptune Energy Nederland
F06a Total E&P Nederland
F15a & F15d Total E&P Nederland
F17a-diep Wintershall Noordzee
G14 Neptune Energy Nederland
G16a & G16b Neptune Energy Nederland
G17a, G17b, G17c & G17d Neptune Energy Nederland
J03b & J06 Spirit Energy Nederland
K01a, K01b, K04a, K04b & J03a Total E&P Nederland
K02a, K02c, K05a & K05b Total E&P Nederland
K02b, K03a & K03c Neptune Energy Nederland
K06, K03b & K03d Total E&P Nederland
K07 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K08 & K11a Nederlandse Aardolie Maatschappij
K09a, K09b & K09c Neptune Energy Nederland
K12 Neptune Energy Nederland
K14a, K17a & K18a Nederlandse Aardolie Maatschappij
K15 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K18b & L16a Wintershall Noordzee
L01a, L01d, L01e & L01f Total E&P Nederland
L01c, L01d, L01e & L01f Neptune Energy Nederland
L02 & F17c Nederlandse Aardolie Maatschappij
L04a Total E&P Nederland
L05b & L05c Wintershall Noordzee
L06a & L06b Wintershall Noordzee
L07 Total E&P Nederland
L08a, L08b & L08d Wintershall Noordzee
L09 Nederlandse Aardolie Maatschappij
L10 & L11a Neptune Energy Nederland
L11b, L11c, L11d & L12d ONE-Dyas
L12a, L12b, L15b & L15c Neptune Energy Nederland
L13 Nederlandse Aardolie Maatschappij
M01a ONE-Dyas
M07 ONE-Dyas
M09a & N07a Nederlandse Aardolie Maatschappij
N04, N05, N07c & N08 ONE-Dyas
N07b Neptune Energy Nederland
P06 Wintershall Noordzee
P08a, P09a, P09b, P09c, P09d, P09e & P09f Petrogas E&P Netherlands
P10a, P10b & P11b Dana Petroleum Netherlands
P11a ONE-Dyas
P12a Wintershall Noordzee
P15a, P15b & P15c TAQA Offshore
P18a & P18c TAQA Offshore
P18b, P19d, Q16a, Q16b, Q16c-diep, S03a & T01 ONE-Dyas
Q01a-ondiep, Q01b-ondiep & Q02c Petrogas E&P Netherlands
Q01-diep Wintershall Noordzee
Q04 & Q05d Wintershall Noordzee
Q07 & Q10a Tulip Energy
Q13a Neptune Energy Nederland