Fallow gebieden offshore

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De uitvoering van het convenant is opgedeeld in vijf fasen met de volgende belangrijke data en termijnen:

Fase 1:   Bekendmaking voorlopige classificatie
Fase 2: Na 6 maanden Vaststelling definitieve classificatie
Fase 3: Na 9 maanden Termijn indienen activiteitenplan door hoofdvergunninghouder
Fase 4: Na 3 maanden Termijn indienen activiteitenplan door uitvoerder en/of medevergunninghouders
Fase 5: Na 3 maanden Indienen activiteitenplan door derden


De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.


Definitieve classificatie fallow-gebieden offshore

Offshore  
Vergunning Uitvoerder
A12a, A12d & A15a Petrogas E&P Netherlands
A18a & A18c Petrogas E&P Netherlands
B10c & B13a Petrogas E&P Netherlands
D15a & D18a Neptune Energy Nederland
E18a, F16a & F16b Wintershall Noordzee
F02a & F03c Dana Petroleum Netherlands
K07 Nederlandse Aardolie Maatschappij
K08 & K11a Nederlandse Aardolie Maatschappij
K12a Neptune Energy Nederland
K14a, K17a & K18a Nederlandse Aardolie Maatschappij
L02 & F17c Nederlandse Aardolie Maatschappij
L05b & L05c Wintershall Noordzee
L08a, L08b, L08c, L08d & L08e Wintershall Noordzee
L09 Nederlandse Aardolie Maatschappij
L10 & L11a Neptune Energy Nederland
L13 Nederlandse Aardolie Maatschappij
M01a & M01c ONE-Dyas
P12a Wintershall Noordzee
Q02c Petrogas E&P Netherlands
Q07 & Q10a Kistos