Fallow gebieden onshore

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De uitvoering van het convenant is opgedeeld in vijf fasen met de volgende belangrijke data en termijnen:

Fase 1:   Bekendmaking voorlopige classificatie
Fase 2: Na 6 maanden Vaststelling definitieve classificatie
Fase 3: Na 9 maanden Termijn indienen activiteitenplan door hoofdvergunninghouder
Fase 4: Na 3 maanden Termijn indienen activiteitenplan door uitvoerder en/of medevergunninghouders
Fase 5: Na 3 maanden Indienen activiteitenplan door derden


De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.

Definitieve classificatie fallow-gebieden onshore

Onshore  
Vergunning Uitvoerder
Akkrum 11, Donkerbroek & Donkerbroek-West Tulip Oil Netherlands
Andel Va & Andel Vb Vermilion Energy Netherlands
Bergen II, Bergermeer & Alkmaar TAQA Onshore
Botlek-Maas ONE-Dyas
Drenthe IIb Nederlandse Aardolie Maatschappij
Drenthe IV, Drenthe V & Drenthe VI Vermilion Energy Netherlands
Gorredijk, Steenwijk, Drenthe IIa, Drenthe IIIa & Zuid-Friesland III Vermilion Energy Netherlands
Groningen Nederlandse Aardolie Maatschappij
Leeuwarden & Oosterend Vermilion Energy Netherlands
Marknesse Vermillion Energy Netherlands
Middelie Nederlandse Aardolie Maatschappij
Noord-Friesland & Marne Nederlandse Aardolie Maatschappij
Papekop Vermilion Energy Netherlands
Rijswijk, Beijerland & Botlek II Nederlandse Aardolie Maatschappij
Schoonebeek & Hardenberg Nederlandse Aardolie Maatschappij
Slootdorp Vermilion Energy Netherlands
Tietjerksteradeel II Nederlandse Aardolie Maatschappij
Tietjerksteradeel III Nederlandse Aardolie Maatschappij
Tubbergen, Rossum-De Lutte & Twenthe Nederlandse Aardolie Maatschappij
Waalwijk Vermilion Energy Netherlands
Zuidwal Vermilion Energy Netherlands