Injectie proceswater

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt water, dat bij de productie of verwerking van olie of gas meekomt, opgeslagen in de ondergrond. Voor de injectie van dit water is een vergunning nodig. De hoeveelheid water die wordt geïnjecteerd, wordt maandelijks gemeld en is beschikbaar.
De waterkwaliteit wordt in de rapportages hieronder gegeven.