Publicatie handvest ‘Regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond’

TNO heeft samen met NOGEPA en EBN een handvest opgesteld, dat de regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond beschrijft. Het handvest voegt de verschillende wetsartikelen, die over dit onderwerp gaan, samen en beschrijft beknopt de inhoud ervan. Via hyperlinks zijn de desbetreffende wetsartikelen direct te benaderen. Twee appendices (Definities en Standaarden & technische specificaties) beschrijven  meer inhoudelijk aan welke eisen de data moeten voldoen. Zodoende vormt het handvest een handig overzicht van wat de Mijnbouwwet voorschrijft op het gebied van dataverstrekking. 

Zie: https://www.nlog.nl/gegevensverstrekking-aan-de-overheid