Ondergrondse opslag overzicht

In 2015 zijn er geen nieuwe opslagvergunning aangevraagd. Twee vergunningen van eerdere jaren zijn nog in behandeling. Dit betreft de opslag van een vulstof ten einde een zoutcaverne te stabiliseren en de opslag van brak water. De opslagvergunning voor brak water van Vitens is vervallen in 2015 terwijl de data van inwerkingtreding van de CO2 opslagvergunning van Taqa zijn gewijzigd.

Veranderingen 2015 in opslagvergunningen, onshore

Aangevraagd

Vergunning Publicatie Datum Sluitingstermijn Opslag van Aanvrager(s)
Luttelgeest * Staatscourant 5 395 04-03-2013 03-06-2013 Zout water Leo Hoogweg B.V.
Twenthe-Rijn Boeldershoek * - 24-01-2014 - Vulstof Akzo Nobel

Lopende aanvraag, al eerder gepubliceerd in Jaarverslag


Vervallen

Vergunninghouder Vergunning In werking km2
Vitens Friesland Noardburgum 05-05-2015 1

 

Veranderingen 2015 in Opslagvergunningen, offshore

Inwerkingtreding

Vergunninghouder Vergunning In werking km²
TAQA Offshore B.V. P18-4 01-01-2017/01-01-2021 11

 

Gasopslag in 2015

Voor zowel aardgas als stikstof geven onderstaande tabellen per vergunning de maandelijkse hoeveelheden gas die in 2015 opgeslagen, respectievelijk teruggehaald en afgevoerd zijn. De gegevens zijn verstrekt door de vergunninghouders.

 

OPGESLAGEN AARDGAS (in miljoen Nm3)

Vergunning

Operator

Totaal

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Alkmaar

TAQA

231

0

0

0

0

99

132

0

0

0

0

0

0

Bergermeer

TAQA

1758

87

0

0

42

423

409

0

600

0

0

197

0

Grijpskerk

NAM

2190

0

0

0

364

460

312

401

404

248

0

0

0

Norg

NAM

5060

0

0

0

709

1220

904

1015

607

604

0

0

0

Zuidwending

Gasunie

596

17

10

32

44

80

23

60

64

90

63

52

61

Totaal

 

9835

104

10

32

1158

2281

1781

1476

1675

942

63

249

61

 

TERUGGEHAALD AARDGAS (in miljoen Nm3)

Vergunning

Operator

Totaal

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Alkmaar

TAQA

463

167

222

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bergermeer

TAQA

646

53

155

111

207

0

0

0

0

0

0

121

0

Grijpskerk

NAM

1635

500

671

280

15

0

4

0

0

0

35

107

25

Norg

NAM

7743

1635

1877

965

0

0

0

0

0

0

256

1075

1935

Zuidwending

Gasunie

666

87

98

71

51

43

49

47

41

30

41

61

47

Totaal

 

11154

2441

3022

1500

273

43

53

47

41

30

332

1364

2007

 

 

OPGESLAGEN STIKSTOF (in miljoen Nm3)

Vergunning

Operator

Totaal

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Winschoten II

Gasunie

6,4

0,0

1,3

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

 

TERUGGEHAALD STIKSTOF (in miljoen Nm3)

Vergunning

Operator

Totaal

jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Winschoten II

Gasunie

25,1

0,0

1,1

18,3

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0