Seismische data

Informatie over data inname en verstrekking vindt u op de pagina gegevensverstrekking

Seismisch en ander geofysisch onderzoek

TNO huisvest de nationale database voor geofysische gegevens verkregen in het kader van de mijnbouwwet, welke vooral bestaat uit seismische gegevens. Met behulp van de interactieve kaart of het datacenter kunnen seismische lijnen of surveys worden geselecteerd. De lijnen en surveys zijn gratis indien de totale grootte kleiner is dan 200MB en ze met een link gedownload kunnen worden. Indien de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door de Servicedesk van TNO zullen wij kosten in rekening brengen. Deze kosten staan vermeld in  Fees and Indication of delivery times of TNO Seismic Products (alleen beschikbaar in het Engels)

Op de kaart met digitale 2D lijnen zijn alleen de lijnen zichtbaar die QC hebben ondergaan. Er zijn meer bestanden beschikbaar welke nu nog in QC zijn. Daarom kan het nuttig zijn om aan te geven in welk gebied u 2D-data zoekt. TNO kan dan nagaan of er voor dit gebied relevante digitale data beschikbaar is. Deze data kan relatief snel (ca. 2 weken) worden geleverd zonder QC of na QC met een levertijd van ca. 5 weken.

Multi-client Seismische gegevens (spec-surveys)

Begin 2016 is door het Ministerie van Economische Zaken, vooruitlopend op een wijziging van het Mijnbouwbesluit, besloten om de geheimhoudingstermijn van multi-client seismische gegevens te verlengen van 5 jaar naar 10 jaar. Voor alle bij TNO beschikbare multi-client seismische gegevens is de vrijgavedatum gezet op 10 jaar na het einde van de data-acquisitie.

Pre-Stack data

Sinds de Mijnbouwwet wijziging van 2003 is ook de pre-stack data opvraagbaar door de overheid. Indien u interesse heeft in 2D of 3D pre-stack data, dan kunt u deze bestellen.

Voor verschillende 2D lijnen zijn pre-stack data beschikbaar. Momenteel is deze pre-stack data als zodanig nog niet zichtbaar op de kaarten. U kunt informeren of TNO pre-stack data beschikbaar heeft in uw interessegebied of van door u gewenste lijnen. Indien deze niet beschikbaar is kan deze worden opgevraagd bij de data-eigenaar. Vooral als het om oudere data gaat kan het zijn dat deze niet meer traceerbaar is.

Indien u interesse heeft in 3D pre-stack data, dan kunt u deze bestellen. TNO zal dan de data opvragen bij de data-eigenaar, op volledigheid checken en aan u uitleveren.

Voor het (laten) kopiëren van de pre-stack data zal TNO de kosten doorberekenen. Deze kosten zijn afhankelijk van onder meer de grootte van een survey.

Regelgeving uitvoeren seismisch onderzoek

Het is verplicht het Staatstoezicht op de Mijnen te informeren over de uitvoering van verkenningsonderzoek. Dit betreft alle vormen van geofysisch onderzoek. Lees meer...