Velmod-3.1

Velmod-3.1 is de opvolger van Velmod-2, een seismisch snelheidsmodel dat is gebouwd in het kader van een Joint Industry Project (van Dalfsen et al, 2007). Dit model, net als de voorgaande modellen, is gebaseerd op snelheidsgegevens uit sonic logs en checkshot gegevens op de diepte lithostratigrafische grenzen. Met de gegevens is een snelheidslagenmodel geconstrueerd op basis van V0-k parametrisatie.

De primaire toepassing van dit Velmod-3.1 model is tijd-diepte conversie van regionale seismische interpretaties en kartering.

Voor Velmod-3.1 waren in vergelijking met zijn voorganger meer digitale snelheidsgegevens van meer boringen beschikbaar (1642 i.p.v. 1383). De vergroting van de hoeveelheid digitale snelheidsgegevens is het gevolg van vrijgave van gegevens in het kader van de Mijnbouwwet.

Per 13 november 2018 is er een erratum toegevoegd aan het Velmod-3.1 rapport. Dit erratum bevat een correctie op de V0- en k-waarde van de CK laag (Tabel 1 op pagina 8)

Velmod-3.1, rapport TNO 2017 R11014

Bijlagen
Bijlage A Velocity borehole data files
Bijlage B Velocity model well results
Bijlage C Vint, V0 & kriging standard deviation grids
Bijlage D T/Z pairs

Kaarten (V0, Vint en standaard afwijkingen)
ZMAP grid
ARC grid