Jaarverslagen

image-20230615114409-2

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Het jaarverslag 2022 "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland" is gepubliceerd. Net als voorgaande jaren rapporteert dit jaarverslag over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland onder de Mijnbouwwet. 

Nieuw op NLOG: bekijk de figuren van het jaarverslag in de online kaartviewer:

Kaartviewer Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland

Kaartviewer

Figuren uit “Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland – Jaarverslag 2022", weergegeven op de kaart.