Jaarverslagen

image 70

Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Sinds vorig jaar is ervoor gekozen om reeds afgeronde hoofdstukken van het jaarverslag meteen digitaal te publiceren, zodat de inhoud direct gebruikt kan worden door anderen. Deze voorpublicaties van hoofdstukken zijn uitvoerig gereviewd. TNO behoudt het recht om deze voorpublicatie nog aan te passen in het definitieve en complete jaarverslag 2021.

 

Hoofstuk

Verwacht

1. Aardgasvoorraad en toekomstig binnenlands aanbod

Juni 2022

2. Aardolievoorraad

Juni 2022

3. Productie van gas, olie en condensaat

Mei 2022

4. Ondergrondse opslag

Mei 2022

5. Aardwarmte

Mei 2022

6. Zout

Mei 2022

7. Steenkool

Beschikbaar

8. Vergunningen - wijzigingen in 2021, Land

Beschikbaar

9. Vergunningen - wijzigingen in 2021, Zee

Beschikbaar

10. Vergunningen, maatschappij- en naamswijzigingen in 2021

Beschikbaar

11. Seismisch onderzoek

Beschikbaar

12. Olie- en gasboringen beëindigd in 2021

Beschikbaar

13. Platforms en pijpleidingen, Zee

Mei 2022

Overzichten G - R

Beschikbaar

Overzicht S

Beschikbaar

Overzicht T - V

Beschikbaar