Jaarverslagen

2020 Jaarverslag A4 NL01 VersieNieuw 2 0

Jaarverslag 2020 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Er is dit jaar voor gekozen om reeds afgeronde hoofdstukken van het jaarverslag meteen digitaal te publiceren, zodat de inhoud direct gebruikt kan worden door anderen. Sinds augustus is het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2020 in zijn geheel te downloaden.