Jaarverslagen

image 70

Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Sinds vorig jaar is ervoor gekozen om reeds afgeronde hoofdstukken van het jaarverslag meteen digitaal te publiceren, zodat de inhoud direct gebruikt kan worden door anderen. Sinds juli is het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland 2021 in zijn geheel te downloaden.