Kennisgeving voornemen milieueffectrapport in de A en B-blokken van Petrogas

Algemeen

Van maandag 21 januari 2019 tot en met vrijdag 15 februari 2019 ligt de Mededeling voornemen milieueffectrapportage, ofwel de onderzoeksopzet voor het toekomstig milieueffectrapport voor het voornemen tot de gaswinning in de A- en B-blokken door Petrogas E&P Netherlands B.V. ter inzage. Iedereen kan hierop reageren met een zienswijze.

 

Op de onderzoeksopzet van Petrogas volgt een advies reikwijdte en detailniveau van het Ministerie van EZK. Op basis van dit advies wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Wintershall om potentiele effecten op het milieu gedegen te onderzoeken, voorafgaand aan de vergunningverlening die ziet op het oprichten van het platform, het uitvoeren van diepboringen en het aanleggen van pijpleidingen.

 

Via deze link zijn de kennisgeving en mededeling te raadplegen. De kennisgeving geeft een verdere uitleg over het proces en bevat de diverse contactmogelijkheden.