Mijnbouw effecten

Dit tabblad geeft informatie betreffende de gevolgen van gaswinning en in het bijzonder bodemtrillingen en bodembeweging. Onder andere zijn hier de onderzoeken naar ge├»nduceerde seismiciteit (met name in het Groningen gasveld) en bodemdaling te vinden. Dit betreft verder geodetische meetregisters, GPS metingen en informatie over de industrieleidraad en de technische commissie bodembeweging. 

Mijnbouweffecten als gevolg van opslag en winning worden geadresseerd in de opslag- en winningsplannen. Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek. De digitale versies van de opslag- en winningsplannen en gerelateerde documenten gerelateerd zijn hier te vinden. Winningsplannen die van kracht zijn, zijn gekoppeld aan de betreffende olie-en gasvelden of cavernes.