Ontwerpbesluit winningsplan Weststellingwerf gepubliceerd

29 maart 2019

Het ontwerpbesluit op het winningsplan Weststellingwerf (provincie Friesland) is gereed en wordt in overleg met de gemeente en de provincie van 29 maart t/m 9 mei 2019 ter inzage gelegd. Men kan het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/ter-zage-legging-weststelingwerf. Het winningsplan betreft het gasveld Weststellingwerf. In de periode 1998-2005 is reeds gas gewonnen uit dit gasveld.
 

De redenen voor het nieuwe winningsplan zijn het hervatten van de winning van het gasveld Weststellingwerf en het aanboren van een nieuw deel van het gasveld. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2038 aan. In de grafiek hieronder ziet u de totale aardgasproductie in Weststellingwerf van 1998 tot en met 2038.

 

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Weststellingwerf veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Weststellingwerf.
 

 

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2038

Maximaal aangevraagde productievolume

563 miljoen Nm3

Reeds gewonnen

103 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit, cumulatief, incl. invloed van omliggende gasvelden)

Minder dan 4,0 cm

Seismisch risico

Kans op trilling uit twee deelvoorkomens is aanwezig. Seismische Risicocategorie I dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

 

Waarom is gaswinning toch nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen op de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.


Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaaggaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.
 

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.