Rapport Meegroeivermogen toets Waddenzee

01 december 2015

Voorwaarde voor winning van gas in de Waddenzee is dat het tempo van bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging het Meegroeivermogen van de kombergingsgebieden niet mag overschrijden. Om vast te stellen of aan deze voorwaarde wordt voldaan dient een Meegroeitoets te worden uitgevoerd. De resultaten van deze toets zijn te vinden bij Bodembeweging onder het item Geodetische meetregisters en GPS metingen