Wijziging opslagplan Norg 2015

06 augustus 2015

Wijziging opslagplan Norg (d.d. juli 2105). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse  gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te raadplegen. Het betreft het Instemmingsbesluit van de minister, de aanvraag van NAM, het gezamelijk advies van TNO/SodM en het advies van de Tcbb. De documenten zijn te downloaden door gebruik te maken van de hyperlinks