Boringen

Vul één of meer opties in:

Verkorte naam

Boorgatnaam

Coordinaat stelsel
Exacte locatie x = y =

Straal (m) m
Rechthoek waarbinnen
de boringen moeten liggen
xmin = (west) ymin = (zuid)

xmax = (oost) ymax = (noord)

Resultaat van de boring

Type

Ligging

Periode waarin geboord
(dd-mm-jjjj, zoals in 31-07-1990)
Begindatum Einddatum