Stappenplan


Het programma Kas als Energiebron is een innovatie- en actieprogramma voor de glastuinbouw in Nederland, opgezet door het Productschap Tuinbouw, het Ministerie van Economische Zaken en Glaskracht Nederland. Dit programma heeft een uitgebreid stappenplan gefinancierd dat gebaseerd is op ervaringen van telers en adviseurs.

Stappenplan - Winning aardwarmte voor Glastuinbouw - informatie
Stappenplan - download PDF

Verder is vanuit het programma Kas als Energiebron een Handboek Geothermie opgesteld.

 

Daarnaast heeft Staatstoezicht op de Mijnen een tijdschema opgesteld dat in chronologische volgorde de aanleg en exploitatie van een geothermisch doublet weergeeft. Ter ondersteuning is SodM bezig om een presentatie op te zetten die de verschillende stappen toelicht:

1. Aanvraag Opsporingsvergunning

 • Indienen van Plan van Aanpak van werkzaamheden
 • Geologische quickscan

 

2. Opsporingsvergunning (voor het boorproces)

 • Gedetailleerd geologisch onderzoek (bepaling optimale locatie en reservoireigenschappen)
 • Interferentie met koolwaterstoffen?
 • Veroorzaken van seismiciteit en bodembeweging?
 • Haalbaarheidsstudie (financieel)

 

3. Opsporingsvergunning (het boorproces)

 • Indienen boorprogramma
 • Aanleggen boorlocatie
 • Boren en testen van het geothermisch doublet
 • Indienen van boorrapporten per dag, logdata en put test data

 

4. Aanvraag Winningsvergunning

 • Indienen winningsvergunningaanvraag en winningsplan

 

5. Productie

6. Abandonneren