Opslag- en winningsplannen ter inzage

Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek.


Achtergrondinformatie

De posters dienen ter toelichting en maken geen deel uit van de ter inzagelegging. Op de posters kan geen zienswijze worden ingediend.

Poster 1: Energietransitie en gaswinning Poster 2: van plan tot gaswinning
Poster 3: Informatie over indienen zienswijze Poster 4: Informatie over hydraulische stimulatie
Poster 5: Informatie over nulmeting Poster 6: Mijnbouwschade 
Poster 7: Posters SodM Poster 8: EBN-Energie in Nederland
Poster 9: Poster Bodemdaling TNO Poster 10: Poster Bodemtrilling TNO