Opslagcapaciteit

Er zijn verschillende manieren om CO2 op te slaan in diepe geologische formaties. Voor Nederland is besloten zich te richten op opslag in lege olie- en gasvelden waarbij in deze fase alleen opslag op zee wordt beschouwd. De totale opslagcapaciteit op zee is echter gelimiteerd, daarom wordt er tevens gekeken naar de mogelijkheden voor CO2 opslag in aquifers (watervoerende lagen).

De totale theoretische opslagcapaciteit in Nederlandse gasvelden op zee is ongeveer 1.6 Gigaton verdeeld over 150 velden. De effectieve capaciteit (theoretische capaciteit minus de ongeschikte velden) van alle offshore velden is ongeveer 900 Megaton. Om dit in perspectief te plaatsen, een kolengestookte centrale produceert 4-6 Megaton CO2 per jaar.

Onderzoek waarin de totale opslagcapaciteit van Nederland is bepaald is te vinden in de volgende rapporten: