Projecten

Nationaal

ROAD - het “Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject” (ROAD) omvat een grootschalig CCS demonstratieproject waarbij CO2 zal worden afgevangen van een kolengestookte energiecentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam, om vervolgens 20 km verder, offshore, opgeslagen te worden in een leeg gasveld. De projectontwikkelaars Uniper en ENGIE trokken zich in september 2017 terug uit het ROAD CCS project, waarna het project gelijk gestopt werd/geannuleerd. De reden van het stopzetten van het project is het niet hebben van een economische business case voor het  energie opwekken met steenkool in combinatie met CCS. Op dit moment is men bezig om delen van de R&D en planning van het ROAD-project te (redden en) gebruiken om de ontwikkeling van transport en opslag infrastructuur voor CO2 te versnellen in en om de haven van Rotterdam.

Het project zou volgens originele planning in operatie zijn gegaan in 2015 en zou een financiële bijdrage hebben gekregen van de Nederlandse overheid en de Europese commissie

CATO – Het Nederlandse nationale onderzoeksprogramma over capture transport en opslag van CO2, het CATO programma wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, universiteiten, betrokkenen uit de industrie en consultants. Deze ‘research community’ is opgericht in 2004, waarbij het grootste deel van het onderzoek afgerond is in ‘CATO-2’ tussen 2009 en 2014. CATO-2 publicaties zijn hier toegankelijk. Het CATO programma wordt geleid door TNO.

TKIgas CCUS – De Nederlandse overhead heeft negen ‘Top sectoren’ geïdentificeerd, waarvoor overheidsfondsen beschikbaar zijn om publiek-private innovatieve investeringen te stimuleren. Binnen de Top Sector Energie, de TKI of ‘Topconsortia voor kennis en innovatie’, continueert de Nederlandse overheid de ondersteuning van onderzoek op het gebied van Carbon Capture, Utilization, and Storage.

Europees CO2 opslag onderzoeksprojecten met Nederlandse deelneming
Er bestaan verschillende internationale onderzoeksprogramma’s waarin Nederlandse deelnemers betrokken zijn/waren. Informatie over deze projecten kan men vinden via de volgende links:

  • Align CCUS– Karakterisatie van Potentiele CO2 opslag sites in de Noordzee
  • CO2REMOVE – Monitoring en verificatie van CO2 opslag
  • IMPACTS – Onderzoek naar de impact van de kwaliteit van het CO2 van transport en opslag
  • CO2CARE – Sluiting van een CO2 opslag en de post-sluiting veiligheid
  • ECO2 – Sub-seabed CO2 Storage: Impact on Marine Ecosystems
  • MiReCOL – Mitigatie en remediatie van CO2 opslag

 

Internationale fondsen

Horizon 2020- is het grootste EU Research and Innovation programma ooit met bijna €80 miljard aan beschikbare fondsen voor zevenjaar (2014 tot 2020). Binnen het thema Secure, Clean and Efficient Energy, zijn budgetten beschikbaar voor carbon capture and storage onderzoeks- en voor demonstratieprojecten. Het 2018-2020 werkprogramma voor dit thema vindt u hier.

H2020 ERA-NET CCS – Het European Research Area Network (ERA-NET) – CCS, is een specifiek fonds binnen de het H2020 programma om gezamenlijke acties te ondersteunen die innovatieve oplossingen op het gebied van energie demonstreren dan wel valideren. Hiervoor is €13 miljoen door de Europese Commissie beschikbaar gemaakt voor research and development van CCS. Dit bedrag is met cofinanciering door de lidstaten verhoogd tot €29 miljoen.

‘ACT’, of Accelerating CCS Technologies, is de naam van het project-vehicle dat financiering vanuit het ERA-NET CCS operationaliseert. De betrokkenheid van Nederland in ACT wordt geregeld door het RVO, Voor de Nederlandse deelnemers is ca. €4 miljoen verdeeld tijdens de 'first call' voor proposals en hebben 8 projecten subsidie ontvangen. Een 'second call' voor proposals is verwacht na de zomer in 2018.