Resultaten publieke SDRA Groningen 2021

Uitgangspunten voor de berekening van de publieke SDRA Groningen 2021, waaronder de adviezen van TNO, SodM en KEM en de verwachtingenbrief van het ministerie van EZK, kunnen worden gedownload via de link Modelversies publieke SDRA Groningen | Publicatie | Rijksoverheid.nl.

De invoergegevens, modeluitgangspunten en resultaten van de publieke SDRA 2021 staan beschreven in het rapport

Technische ontwikkelingen van de publieke SDRA Groningen voor 2021 worden beschreven in dit document.
De operationele strategie van NAM, toekomstige adviezen van de adviseurs en besluiten van het ministerie kunnen ingezien worden op de website van de Rijksoverheid. Aanvullend kan de model invoer, broncode en model uitvoer worden opgevraagd via het contact scherm van nlog.nl.