Rotliegend project

Het doel van het onderzoek was om gegevens en modellen te integreren in een platform, om daarmee een 3D-model te bouwen van de Slochteren en Silverpit Formaties (zie Rotliegend dataset: Marginal notes). Deze doelstelling is direct gerelateerd aan de behoefte van met name de AGE groep van TNO, om een betere grip of zelfs een voorspellende tool te hebben van de distributie van reservoir productiviteit. Een productiviteitswaarde in velden, prospects en aquifers op elke gegeven locatie in de Nederlandse ondergrond, is een voorwaarde voor huidige en toekomstige beleidsondersteuning en advisering aan het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het project is uitgevoerd in 2008-2009 en resulteerde in een 3D-grid die de lithostratigrafische onderverdeling nabootst van het Rotliegend in Nederland. De stap om de 'zand facies' op te vullen met permeabiliteit gegevens en onderscheid in afzettingsmilieu is uitgesteld. Aangezien de tussentijdse resultaten interessant zouden kunnen zijn voor interne studies van derden is er nu op aanvraag een uitgave van het project beschikbaar in Petrel format: aanvraag Rotliegend dataset.