Selectiescherm productie

Bekijk de data nu in het nieuwe Datacenter

Boringen, velden, vergunningen en productiecijfers zijn nu ook te vinden in het vinden in het nieuwe overzichtelijke Datacenter.

Hulp bij invullen

Bij gebruik van het selectiescherm zijn een beperkt aantal combinaties in productie, object en product type mogelijk. Raadpleeg de volgende tabel voor beschikbare combinaties:

  Productietype Veld Put Vergunning Mijnbouwwerk
Winning gewonnen G,C,O,Z,W,P,D G,C,O,Z,W,P,D G,C,O,Z,W,P,D  
  afgevoerd     G,C,O,Z,P  
  verbruikt       G
  vernietigd       G
  teruggevoerd W,Z,P,D W,Z,P,D W,Z,P,D  
Opslag opgeslagen G      
  afgevoerd G G    
  verbruikt       G
  vernietigd       G
           
G=Gas; C=Condensaat; O=Olie; Z= Zout ; W=Water; P=Pekel; D=Diesel