Ter inzage legging Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

 

Algemeen

 1. Kennisgeving Staatscourant, 20 februari 2019
 2. Beslissing op bezwaar wijziging instemmingsbesluit gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen vanwege de actualisatie van het zeespiegelstijgingsscenario, 8 februari 2019
   
 3. Wijziging instemmingsbesluit winningsplan gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, 30 augustus 2016
 4. Advies TNO-AGE “actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging voor delfstofwinning onder de Waddenzee”, 27 juni 2016
 5. Bezwaarschrift Waddenvereniging, 10 oktober 2016
 6. Gronden bezwaarschrift Waddenvereniging, 10 november 2016
 7. Advies SodM, 20 september 2017
 8. Advies provincie Fryslân, 5 december 2017
 9. Advies gemeente De Marne, 17 november 2017
 10. Advies wetterskip Fryslân, 22 november 2017
 11. Advies waterschap Noorderzijlvest, 5 december 2017
 12. Reactie Tcbb, 24 november 2017
 13. Advies Tcbb, 6 maart 2018
 14. Advies Mijnraad, 22 januari 2018
 15. Aanvulling gronden bezwaar Waddenvereniging, 29 maart 2018
 16. Stukken bezwaar Waddenvereniging, 12 april 2018
 17. Kennisgeving Staatscourant, 3 mei 2018

De documenten genummerd vanaf 3-17 lagen van 4 mei t/m 14 juni 2018 ook al ter inzage.

Bezwaar, adviezen en zienswijzen

18.   Ingediende zienswijzen (zes), 12-14 juni 2018
19.   Brief NAM Reactie bezwaar instemmingsbesluit MLV, 25 mei 2018
20.   Verslag hoorzitting 1 juni 2018, 29 juni 2018
21.   TNO-advies Reactie op inhoudelijke punten bezwaar natuurorganisaties tegen actualisatie beleidsscenario zeespiegelstijging Waddenzee, 24 juli 2018
22.   Brief Mamores, 10 september 2018
23.   Rapport Deltares, Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma, september 2018
24.   Ontwikkelingen van de Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100: De invloed van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op de sedimentbalans, een synthese, oktober 2018
25.  TNO-advies inzake actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging gaswinning MLV, 21 december 2018
26.   Brief Mamores, 4 januari 2019
27.   Verslag hoorzitting 11 januari 2019, 21 januari 2019