Ter inzage legging Opeinde-Zuid en Middelburen

 


Algemeen


Advies


Achtergrondinformatie

De posters dienen ter toelichting en maken geen deel uit van de ter inzagelegging. Op de posters kan geen zienswijze worden ingediend. Algemene posters zijn te vinden op: http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Poster TNO Opeinde            Poster TNO Bodemdalingsprognose Opeinde