Ter inzage legging Oudeland

Algemeen

Adrescorrectie ter inzage legging Instemmingsbesluit gaswinningsplan Oudeland
In de Kennisgevingen voor de ter inzage legging van het instemmingsbesluit gaswinningsplan Oudeland is opgenomen op welke locaties de betreffende stukken ter inzage liggen. Vanwege het opgaan van de gemeente Strijen in de gemeente Hoeksche Waard is het is de bezoeklocatie voor het gemeentehuis als volgt: Gemeentehuis Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, 3262 GM, Oud-Beijerland.

 

Advies