Ter inzage legging winningsplan Diever

Algemene informatie

 

 

 • Document Winningsplan gasveld Diever
  Het originele winningsplan van Vermilion Energy B.V., waarover een besluit is genomen. Hierin vindt u onder andere de totale vergunde gasomvang welke gewonnen wordt.
   

Adviezen omtrent winningsplan gasveld Diever

 • Advies SodM en TNO inzake winningsplan Diever
  Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, alsmede TNO, waarin op basis van het Winningsplan, advies is uitgebracht aangaande de wijze van winning, en de implicaties van het plan voor het Seismische risico
   
 • Advies TccB inzake winningsplan Diever
  Advies van de Technische commissie bodembeweging, waarin op basis van het Winningsplan, alsmede het advies van SodM en TNO, advies op is uitgebracht aangaande de implicaties van het plan voor bodembeweging.
   

Documenten omtrent ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wapse


Algemeen

Bijlages bij aanvraag veranderingsvergunning Wapse

Bijlage 1: Rapport behorende bij de aanvraag
Bijlage 2: Topografische situatietekening
Bijlage 3: Kadastrale situatietekening
Bijlage 4: Plattegrond
Bijlage 5: Proces flow diagram
Bijlage 6: Kaart met monitoringspunten locatie Diever
Bijlage 7: Bodemrisico-analyse Wapse
Bijlage 8: Geluidsonderzoek Wapse
Bijlage 9: Rapport externe veiligheid Wapse
Bijlage10: Milieu Effect Rapportage