Ter inzage legging winningsplan Westerveld

Ter inzage legging winningsplan Westerveld

Van maandag 8 mei tot en met maandag 19 juni 2017 lag het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Westerveld ter inzage. In deze kennisgeving staat nadere informatie over de procedure.

Algemeen

Adviezen omtrent winningsplan Westerveld