Winnen

Voor er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot winnen dient er een winningsvergunning toegekend te zijn en met het winningsplan ingestemd te zijn. Een winningsvergunning beschrijft het gebied en de duur waarbinnen de vergunninghouder het alleenrecht heeft om aardwarmte te winnen. Een winningsplan behandelt de wijze en duur van de exploitatie van aardwarmte en wordt opgesteld door de operator van het betreffende winningsvergunningsgebied. Tevens vermeld het winningsplan een prognose van gewonnen hoeveelheden aardwarmte en de verwachte effecten van de winning. 
Om inzicht te krijgen in de reservoirkwaliteit op de locatie van de individuele putten en de vertaling daarvan in productiegedrag dient er een puttest uitgevoerd te worden. TNO-AGE heeft in samenwerking met RVO een richtlijn voor de uitvoering en interpretatie van een puttest opgesteld. Om een beter beeld te krijgen over de connectiviteit van het reservoir tussen putten kan er een interferentietest worden uitgevoerd. 

Productiegegevens

Bij de exploitatie van delfstoffen is het volgens de Mijnbouwwet verplicht dat maandelijkse productiegegevens gedeeld worden met de Nederlandse overheid. TNO neemt deze productiedata in en beheert deze in opdracht van de Staat. Meer informatie en de benodigde formulieren zijn te vinden bij gegevensverstrekking.