Name
Jaarverslag 2020 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Samenvatting / Begeleidende tekst

Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de ondergrondse opslag van stoffen voor tijdelijke opslag (aardgas, aardolie en stikstof) en permanente opslag (zout water en CO2) behandeld. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland op land en het Nederlandse deel op zee, die onder de Mijnbouwwet vallen, gezamenlijk gerapporteerd.

Publication date
Publication type
Annual report
Theme
Annual report
Auteurs
TNO - Advisory group for Economic Affairs
Publisher / organisation
Ministry of Economic Affairs and Climate
Filesize
14.29 MB