Vraag en antwoord

Heeft u een vraag? Kies dan een van de onderstaande vragen om snel antwoord te krijgen:

Is er voor 2D-seismiek ook analoge data op papier of film beschikbaar?

U kunt via het contactformulier aangeven in welke lijnen u geïnteresseerd bent. Indien data beschikbaar is, ontvangt u hier bericht over en welke kosten daaraan verbonden zijn. Deze kosten zullen eerst met u gedeeld worden. Na uw akkoord ontvangt u de data en de factuur.

Is het mogelijk om complete datasets of datasets per thema op te vragen van boringen?

Gegevens kunnen per boorgat worden opgevraagd via de interactieve kaart of via het Datacenter. Voor een aantal gegevenstypen is het ook mogelijk complete datasets in één spreadsheet the downloaden. Bekijk onze webpagina waar meer informatie te vinden is over boringen.

Kan ik de boorkernen ook bekijken?

Jazeker, in het centrale kernhuis in Zeist worden boormonsters opgeslagen die op land of zee zijn genomen. Deze monsters zijn over het algemeen toegankelijk voor onderzoek. Laat ons weten in welke kernen u geïnteresseerd bent en dan kijken we of deze beschikbaar zijn. Ook wanneer u het kernhuis zou willen bezoeken, kunt u contact opnemen met de servicedesk. Aan een bezoek aan het kernhuis zijn geen kosten verbonden.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van gegevens?

De gegevens op NLOG kunnen kosteloos gedownload worden. Indien u geïnteresseerd bent in data die niet te vinden zijn op de website, dan kunt u hierover navraag doen bij de servicedesk. Het is mogelijk dat er kosten verbonden zijn aan het verstrekken van deze data. In dat geval ontvangt u altijd eerst een overzicht van de kosten. Wanneer u akkoord gaat, dan ontvangt u de data en bijbehorende factuur.

NB: Het is mogelijk dat de data opgevraagd moet worden bij de operator. Hierbij zijn wij afhankelijk van de reactietijd van de operator, waardoor uw aanvraag in sommige gevallen een langere doorlooptijd kan hebben.

Kan ik de ruwe data opvragen van 3D seismische surveys?

De ruwe data is niet beschikbaar om te downloaden via onze website. U kunt via het contactformulier aangeven van welke surveys u de ruwe data zou willen ontvangen. U hoort dan of deze data beschikbaar zijn. Mocht deze data beschikbaar zijn, dan zijn hier kosten aan verbonden. U ontvangt dan een overzicht van deze kosten. Indien u hiermee akkoord gaat, ontvangt u de data en bijbehorende factuur.

NB: Het is mogelijk dat de data opgevraagd moet worden bij de operator. Hierbij zijn wij afhankelijk van de reactietijd van de operator, waardoor aanvragen in sommige gevallen een langere doorlooptijd kan hebben.
 

Hoe vaak wordt de data in het datacenter geüpdatet?

Over het algemeen wordt de data in het datacenter iedere dag bijgewerkt. Bepaalde gegevens, zoals productiecijfers, worden maandelijks geüpdatet. Mist u bepaalde gegevens? Neemt u dan contact op met de servicedesk.

Is er ook een WMS-service beschikbaar met andere coördinaten dan WGS84-EPSG 4326?

De WMS-service is alleen beschikbaar met WGS84-EPSG 4326 coördinaten. Er wordt door NLOG geen WMS met een ander coördinatenstelsel uitgegeven.