Knowledgebase

1 - 10 / 217

Voorpublicatie Jaarverslag 2023 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Op deze pagina staan de voorpublicaties van jaarverslag “Delfstoffen en aardwarmte in Nederland” over het jaar 2023. Dit jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout...
Publication date:
Thema: Annual report

Annual Report 2022 - Natural resources and geothermal energy in the Netherlands

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Annual Report 2022
Publication date:
Thema: Annual report

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Annual report

Annual review 2022 - Natural resources and geothermal energy in the Netherlands

Authors: TNO-AGE
The annual report 2022 “Natural resources and Geothermal energy in the Netherlands” is published! Like previous years, this annual review reports on all the exploration, production and storage activities under the Mining Act.
Publication date:
Thema: Annual report

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO-AGE
Het jaarverslag 2022 "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland" is gepubliceerd. Net als voorgaande jaren rapporteert dit jaarverslag over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland onder de Mijnbouwwet.
Publication date:
Thema: Annual report

DHAIS update 2021 en invloed op de leidraad SRA

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
In 2016 is door Staatstoezicht op de Mijnen een leidraad1 opgesteld voor seismische risico analyse (SRA) omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning van kleine velden. Onderdeel van de in de leidraad beschreven procedure is de zogeheten...
Publication date:
Thema: Induced seismicity

Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Authors: Drs. S. van Gessel, B. Jaarsma, R. Groenenberg, D. Kleijweg, Dr. J. Juez-Larré, S. van Klaveren, W. Eikelenboom, G. Remmelts, R. van Slooten, E. Boter, T. Huijskes, M. Koning
Dit rapport presenteert de resultaten van een generieke verkenning- en haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar de mogelijkheden om ondergronds waterstof op te slaan binnen het Nederlandse deel van het Noordzee continentaal plat ('de...
Publication date:
Thema: Energy transition, Underground storage

Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Annual report

Annual Report 2021

Authors: TNO-AGE
Annual Report 2021
Publication date:
Thema: Annual report

Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit (DHAIS), actualisatie 2021

Authors: J. Roholl, L.G. Brunner, N. Versteijlen, J. Hettelaar, Dr. M. Wilpshaar
De statistische analyse om de kans op geïnduceerde seismiciteit als gevolg van olie- of gaswinning van kleine velden te beschrijven wordt afgekort als DHAIS. Deze afkorting staat voor ’deterministische dreiging (hazard) analyse voor...
Publication date:
Thema: Induced seismicity