Name
Seismiciteit onshore gasvelden Nederland

Samenvatting / Begeleidende tekst

In de Mijnbouwwet (2003) wordt voor de winning van aardgas gevraagd om een winningsplan. Het winningsplan beschrijft de wijze waarop de gaswinning plaatsvindt. Daarnaast moeten de gevolgen van de gaswinning in kaart worden gebracht op twee vlakken: het veiligheidsrisico en de schade die kan optreden. De voorgenomen herziening van de Mijnbouwwet geeft, naar aanleiding van het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’, specifiek aandacht aan de veiligheid van de omgeving in verband met mogelijk geïnduceerde bevingen veroorzaakt door gaswinning.
In de winningsplannen - met uitzondering van het Groningen gasveld – kon door de mijnonderneming tot op heden worden volstaan met het bepalen van de kans op het optreden van een beving (zie www.nlog.nl voor winningsplannen). Gevolgen van eventuele bevingen voor de veiligheid zijn niet gespecificeerd, zodat tot op heden geen uitspraak is gedaan over het seismisch risico van deze gasvelden (Van Eck et al, 2004, Van Eijs et al., 2004, 2006, Roos et al., 2009).

Publication date
Publication type
Rapport
Theme
Induced seismicity
Auteurs
Karin van Thienen-Visser
J. A. Roholl
B. van Kempen
J. M. M. Hettelaar
C.R. Geel
G. de Bruin
T.B. van Hoof
Publisher / organisation
TNO
Filesize
21.56 MB