Name
DHAIS update 2021 en invloed op de leidraad SRA

Samenvatting / Begeleidende tekst

In 2016 is door Staatstoezicht op de Mijnen een leidraad1 opgesteld voor seismische risico analyse (SRA) omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning van kleine velden. Onderdeel van de in de leidraad beschreven procedure is de zogeheten DHAIS2 methode.
Deze methode wordt periodiek geactualiseerd wat invloed heeft op deze leidraad. De invloed op de leidraad van de laatste DHAIS update uit 2021 wordt hieronder na een korte toelichting op de DHAIS methode nader toegelicht.

Publication date
Publication type
Rapport
Theme
Induced seismicity
Auteurs
TNO - Advisory group for Economic Affairs
Publisher / organisation
TNO - Advies Economische Zaken en Klimaat
Filesize
193.85 KB