Voorpublicatie Jaarverslag 2023 - Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland

De eerste hoofdstukken en overzichten van de nieuwste editie van het Jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte zijn gepubliceerd. Het Jaarverslag rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte. Daarnaast wordt de status en toekomst van de ondergrondse opslag van stoffen behandeld. In het jaarverslag worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland gezamenlijk gerapporteerd.  

De voorpublicaties die nu gepubliceerd zijn: 
Hoofdstuk 4 (Opslag) behandelt de ondergrondse opslag van stoffen zoals aardgas, stikstof, CO2 en zout water. Hoofdstuk 5 (Aardwarmte) geeft inzicht in de opsporing en winning van aardwarmte, een duurzame energiebron die steeds belangrijker wordt in Nederland.

De vergunningen, maatschappij- en naamswijzigingen die in 2023 hebben plaatsgevonden, worden besproken in Hoofdstuk 10. Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerd overzicht van de veranderingen binnen de industrie. Hoofdstuk 11 (Seismisch Onderzoek) en Hoofdstuk 12 (Boringen beëindigd in 2023) verschaffen informatie over de exploratieactiviteiten en de boringen die in 2023 zijn afgerond.

De overzichten G t/m M en N t/m P geven een gedetailleerd beeld van de vergunningen en seismisch onderzoek, en de boringen die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze gegevens zijn cruciaal voor het begrijpen van de huidige staat en toekomstige richting van de Nederlandse delfstoffen- en aardwarmtesector.