Ter inzage legging Zuidwal

Van vrijdag 6 oktober tot en met donderdag 16 november 2017 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning Zuidwal ter inzage. Het ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn hier te vinden.