Instemmingsbesluit De Wijk fase II

Het instemmingsbesluit De Wijk fase II is gepubliceerd en is met bijhorende documenten hier te vinden.