TNO rapport over methaanemissie bij gaswinning gepubliceerd

Naar aanleiding van de Tweede Kamervraag gesteld aan minister Wiebes van EZK op 14 november 2017 is er een onderzoek ingesteld. Hierop is een TNO rapport verschenen genaamd "Emissie van het broeikasgas methaan gerelateerd aan de olie- en gassector in Nederland met nadruk op exploratie en productie". In dit rapport staan de resultaten die antwoord geven op de vragen. Voor meer informatie lees hier verder.