Kennisbank

1 - 10 / 216

Annual Report 2022 - Natural resources and geothermal energy in the Netherlands

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Annual Report 2022
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Annual review 2022 - Natural resources and geothermal energy in the Netherlands

Authors: TNO-AGE
The annual report 2022 “Natural resources and Geothermal energy in the Netherlands” is published! Like previous years, this annual review reports on all the exploration, production and storage activities under the Mining Act.
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO-AGE
Het jaarverslag 2022 "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland" is gepubliceerd. Net als voorgaande jaren rapporteert dit jaarverslag over alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland onder de Mijnbouwwet.
Publication date:
Thema: Jaarverslag

DHAIS update 2021 en invloed op de leidraad SRA

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
In 2016 is door Staatstoezicht op de Mijnen een leidraad1 opgesteld voor seismische risico analyse (SRA) omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning van kleine velden. Onderdeel van de in de leidraad beschreven procedure is de zogeheten...
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit

Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Authors: Drs. S. van Gessel, B. Jaarsma, R. Groenenberg, D. Kleijweg, Dr. J. Juez-Larré, S. van Klaveren, W. Eikelenboom, G. Remmelts, R. van Slooten, E. Boter, T. Huijskes, M. Koning
Dit rapport presenteert de resultaten van een generieke verkenning- en haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar de mogelijkheden om ondergronds waterstof op te slaan binnen het Nederlandse deel van het Noordzee continentaal plat ('de...
Publication date:
Thema: Energietransitie, Opslag

Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Annual Report 2021

Authors: TNO-AGE
Annual Report 2021
Publication date:
Thema: Jaarverslag

Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit (DHAIS), actualisatie 2021

Authors: J. Roholl, L.G. Brunner, N. Versteijlen, J. Hettelaar, Dr. M. Wilpshaar
De statistische analyse om de kans op geïnduceerde seismiciteit als gevolg van olie- of gaswinning van kleine velden te beschrijven wordt afgekort als DHAIS. Deze afkorting staat voor ’deterministische dreiging (hazard) analyse voor...
Publication date:
Thema: Geïnduceerde seismiciteit

Verdrinkt het Nederlandse wad? Hand-aan-de-kraan en meegroeivermogen

Authors: C. Fruijtier, Dr. M. Wilpshaar, Dr. J. Breunese
Het waddengebied is een uniek natuurgebied dat met de tijden en de getijden mee verandert. Terecht dat goed wordt onderzocht of de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling door mijnbouwactiviteiten zou betekenen dat het waddengebied...
Publication date:
Thema: Bodemdaling