Knowledgebase

1 - 10 / 112

Jaarverslag 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Annual report

DHAIS update 2021 en invloed op de leidraad SRA

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
In 2016 is door Staatstoezicht op de Mijnen een leidraad1 opgesteld voor seismische risico analyse (SRA) omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning van kleine velden. Onderdeel van de in de leidraad beschreven procedure is de zogeheten...
Publication date:
Thema: Induced seismicity

Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Authors: Drs. S. van Gessel, B. Jaarsma, R. Groenenberg, D. Kleijweg, Dr. J. Juez-Larré, S. van Klaveren, W. Eikelenboom, G. Remmelts, R. van Slooten, E. Boter, T. Huijskes, M. Koning
Dit rapport presenteert de resultaten van een generieke verkenning- en haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen naar de mogelijkheden om ondergronds waterstof op te slaan binnen het Nederlandse deel van het Noordzee continentaal plat ('de...
Publication date:
Thema: Energy transition, Underground storage

Jaarverslag 2021 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
Het jaarverslag ‘Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’ rapporteert over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte in Nederland. Daarnaast wordt de status en toekomst van de...
Publication date:
Thema: Annual report

Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit (DHAIS), actualisatie 2021

Authors: J. Roholl, L.G. Brunner, N. Versteijlen, J. Hettelaar, Dr. M. Wilpshaar
De statistische analyse om de kans op geïnduceerde seismiciteit als gevolg van olie- of gaswinning van kleine velden te beschrijven wordt afgekort als DHAIS. Deze afkorting staat voor ’deterministische dreiging (hazard) analyse voor...
Publication date:
Thema: Induced seismicity

Inventory of wells through shallow gas layers in the Dutch North Sea

Authors: Dr. M. Wilpshaar, G. de Bruin, N. Versteijlen
During a dertigledendebat on the 14th of November 2017 regarding a new gas discovery to the North of Schiermonnikoog, the House of Representatives called attention, amongst others, to methane emissions related to gas production. This debate...
Publication date:
Thema: Oil & Gas

Risico's van eventuele seismiciteit bij geothermie

Authors: TNO-AGE
Risico's van eventuele seismiciteit bij geothermie
Publication date:
Thema: Geothermal, Induced seismicity, Geology

Bias studie fase 2

Authors: TNO - Adviesgroep Economische Zaken en Klimaat
In het kader van het EZK Werkprogramma 2019 (project E - Groningen) ontvangt u deze notitie betreffende de NAM risicoberekening voor de gaswinning uit het Groningen veld. U vraagt om kwalitatief te beoordelen of deze risicoberekening leidt...
Publication date:
Thema: Induced seismicity, Groningen

Vier vragen over gaswinning uit kleine gasvelden

Authors: Dr. R. Dalman, Drs. S. van Gessel, Dr. J. Juez-Larré
In de samenleving leeft het beeld, soms ook terug te zien in berichten in de media, dat er sprake is van een versnelling van de gaswinning uit kleine gasvelden sinds de productie uit het Groningen gasveld wordt verlaagd. Deze kwestie is ook...
Publication date:
Thema: Oil & Gas

Workshop wettelijke en technische vereisten voor het verantwoord sluiten en hergebruik van cavernes

Authors: TNO-AGE, DEEP.KBB, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Sinds 1911 zijn er in Nederland ongeveer 300 cavernes ontwikkeld voor de winning van zout, 10 hiervan worden tegenwoordig gebruikt voor opslag. De komende decennia is er mogelijke vraag naar meer cavernes voor zoutwinning en opslag van...
Publication date:
Thema: Underground storage, Salt