Meetplan Donkerbroek-Hemrik

De voorkomens in dit meetplan zijn sinds 2018 uit productie. Na 5 jaar vervalt de jaarlijkse verplichting het meetplan te actualiseren, tenzij hier aanleiding voor is. Meetplan 2023 is daarmee het meest actuele meetplan. De verplichting tot het uitvoeren van de metingen vervalt 30 jaar na einde productie, tenzij er aanleiding voor is de metingen langer te laten plaatsvinden.