Data aanleveren op het Innameportaal

NLOG Innameportaal

TNO-Geologische Dienst Nederland neemt namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mijnbouwgegevens in. De Mijnbouwwet schrijft voor dat er maandelijks een overzicht van de productie -en/of opslaggegevens van delfstoffen en aardwarmte aangeleverd dient te worden. Middels dit portaal kunnen operators hun maandelijkse productiegegevens aanbieden. Wanneer de wettelijke confidentialiteitstermijn verstreken is, geeft TNO de gegevens die in aanmerking komen, vrij via het NLOG datacenter.

Bent u een operator, dan kunt u hier inloggen op het innameportaal.


Log in op het Innameportaal

Vragen of opmerkingen? Klik hier