Olie en gas vergunningen

NB! NLOG verstrekt geen gegevens over de grootte van het aandeel dat een deelnemer in een vergunning heeft.

Branchedocumenten Koolwaterstoffen

Met branchedocumenten – deze hebben geen formele status en worden met regelmaat geactualiseerd – wordt beoogd mijnbouw(vergunningen)procedures inzichtelijk te maken voor betrokken initiatiefnemers, belanghebbenden en adviseurs. Voor winningsplannen (land en zee) is hier de link met de branchedocumenten opgenomen. Voor (onder meer) opsporingsvergunningen en winningsvergunningen volgt deze later dit jaar. 

De branchedocumenten en formats zijn een service en dienen ter informatie. De branchedocumenten en formats hebben geen formele status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De branchedocumenten en formats worden continu verbeterd. Het zijn in die zin “levende” documenten.